De prijs van vrijheid

Datum/Tijdstip
17-03-2020
20:00 - 22:00

De prijs van vrijheid

Op de Hyperion-avond van dinsdag 17 maart in het Witte Kerkje van Benningbroek staat de vraag centraal: ‘Wat was de prijs die betaald werd voor onze vrijheid?’  Twee personen vertellen over dit onderwerp en de documentaire ‘De erfenis van een verzetsheld’ over Johannes Post wordt vertoond.

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. En allemaal kennen we de vaak spannende verhalen over verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Sommige van hen betaalden een hoge prijs voor onze vrijheid, namelijk hun leven. Maar niet alleen hun eigen leven maar ook dat van hun ouders of gezinnen werd beïnvloed door de keuze van vader, moeder, dochter of zoon.

 

We staan op deze avond stil bij de prijs die anderen dan de verzetsstrijders betaalden. Twee mensen uit de omgeving, onder wie Rika Beerepoot, vertellen hierover. Daarnaast kijken we naar de documentaire ‘De erfenis van een verzetsheld’. Deze film toont het on-geromantiseerde verhaal van verzetsheld Johannes Post door de ogen van zijn kinderen.

Johannes Post

De idealistische Drentse boer Johannes Post redt in de oorlog honderden joden, wordt door de nazi’s in de duinen doodgeschoten en leeft verder als een mythische oorlogsheld. Straten, scholen en een kazerne worden naar hem vernoemd. Terwijl zijn daden tot op de dag van vandaag tot mythische proporties worden verheven, blijft zijn familie met andere herinneringen achter. Wat zijn hun verwerkingsmechanismen en wat geven ze door aan de generaties erna?

Over de pijnlijke prijs voor de achterblijvers – een moeder met acht kinderen – is een leven lang gezwegen. Je zult als kind maar moeten onderduiken, gescheiden van je ouders, en horen dat je vader doodgeschoten is, een vader die je misschien niet of nauwelijks hebt gekend. En dan op de een of andere manier weer verdergaan als herenigd gezin. Vijfenzeventig jaar na zijn dood nemen de in leven zijnde kinderen van Johannes Post alsnog plaats aan de keukentafel om het echte verhaal – ieder op zijn of haar manier – door te geven aan hun nageslacht.