Doof nu het licht

Datum/Tijdstip
28-11-2013
20:00 - 22:00

Een avond over  palliatieve sedatie en euthanasie . Er waren drie sprekers, aansluitend was er ruime gelegenheid om van gedachten te wisselen.

Euthanasie28112013

 Tuitjenhorn ligt niet ver bij ons vandaan en het was het gesprek van de dag: Een huisarts die op een wat onorthodoxe manier een patiënt bij zijn levenseinde had geholpen. Het riep vragen bij mensen op over de grenzen en mogelijkheden van palliatieve sedatie en euthanasie. Het bestuur van Stichting Hyperion bood daarom een avond aan waarin de vragen rondom het levenseinde gesteld konden worden.

Wij vonden Cees Miedema, huisarts in ruste, en Ko Uiterwaal, (voorm.) vrijwilliger van het Hospice te Hoorn, bereid om hun ervaringen en kennis met ons te delen. Ds. Hester Smits vertelde over het Bijbelse woord ‘Gij zult niet doden’ en de spiritualiteit van het levenseinde.

De meeste vragen van de 85 aanwezigen waren over het verschil tussen sedatie en euthanasie. De meeste zorgen waren er rondom dementie en levenseinde. Een van de bezoekers zei: ‘Ik wil niet dat ik in een situatie kom dat ik mijn kinderen niet meer herken en de hele dag met een luier aan loop.’ De huisarts moest toegeven dat er grenzen zijn aan euthanasie. Miedema: ‘En dan komt de huisarts met de middelen voor euthanasie bij degene die dementeert en die slaat het spuitje uit zijn hand. Want die denkt: wat moet die vreemde man hier?’.

De avond was zeer geslaagd. Op de evaluatieformulieren waren veel positieve reacties en het gemiddelde rapportcijfer was een acht.

De titel van de avond is ontleend aan het lied ‘Zo zal het zijn’ van Rob de Nijs: Doof nu het licht en sluit je ogen en vergeet de strijd.Jouw leven hier is omgevlogen maar je liefde blijft.