(H)eerlijk eten

Datum/Tijdstip
16-10-2014
20:00 - 22:00

Onder de titel (H)Eerlijk Eten werd donderdag 16 oktober bij Hyperion gesproken over voedselproductie door Siem Appel uit Benningbroek en Jan Schrijver van De Lepelaar uit ‘t Rijpje bij Sint Maarten.

De avond begon met een smakelijke maaltijd in café De Roode Leeuw, bereid door Jantien Dekker, samengesteld uit de producten die beiden (en Michel Boon uit Benningbroek) belangeloos beschikbaar hadden gesteld. Circa vijftig mensen schoven daarvoor aan.

In het Witte Kerkje werd met wisselende foto’s op een groot scherm een indruk gegeven van beide bedrijven, waarbij verteld werd hoe zij met hun bedrijf werken, en vanuit welke visie: conventionele- en biologisch-dynamische landbouw. Na hun presentaties volgde een boeiende discussie met de aanwezigen.

 

Siem Appel (1944) begon al jong, zijn vader overleed toen hij negen jaar oud was, eind vijftiger jaren in de Langereis bij zijn oom met vollegrondstuinbouw terwijl zijn broer het ouderlijk melkveebedrijf voortzette. Veel werk en risico’s maar ook een interessant leven met allerlei bestuurs- en vergadertaken en stagiaires uit het buitenland.

Hij maakte de grote productieverbetering mee dankzij kunstmest, gewasbescherming, zaadselectie en de komst van hybride-rassen. Daardoor kreeg je sterkere, uniforme planten, minder gevoelig. Ook dankzij pilleren van zaaizaad en arbeidstechnische verbeteringen zoals planten poten vanaf trays.

In 1983 begon hij met zijn vrouw aan de Oosterstraat in Benningbroek. Dat bedrijf wordt nu gedreven wordt door zoon Aris, hij verbouwt tulpenbollen, aardappels, rode kool en uien.

 

Jan Schrijver (1949) begon in 1971 te pionieren op het land van zijn vader met een hele andere invalshoek: hij wou biologische tuinbouw. De mens is een deel van de natuur, als we daaraan voorbijgaan doen we onszelf tekort.

Hij had belangstelling voor biologie en natuur, leerde als kind zaaien van opa. Was op school goed in scheikunde en natuurkunde en had geen vertrouwen in chemische gewasbescherming, werd sterk beïnvloed door publicaties als het verslag van de Club van Rome en het boek Dode Lente van Rachel Carson.

Zag de lepelaars op het land van zijn vader en wou graag zó boeren dat die er ook konden leven. De eerste jaren zijn niet gemakkelijk geweest, onkruidbestrijding vergt heel veel handwerk, de afzet (in Amsterdam) deed hij eerst zelf.

In 2004 verhuisde het bedrijf naar ’t Rijpje. Het telt nu 66 ha akkerbouw en groenteteelt, een winkel, een kas, een lijn voor wassen en verpakken van wortelen en bieten en kool en veel scholieren en stagiaires. Ondertussen is het een VOF met Joris Kollewijn.

Nauwe samenwerking met een biologisch veebedrijf voor mest na vijf jaar productie twee jaar rust met wisselteelten als gras, klaver en luzerne geven het land de gewenste vruchtbaarheid en ‘functionele agrobiodiversiteit’.

Biologische landbouw is nog steeds niet gemakkelijk. Voor wieden wordt een ‘ligbed’ ingezet, voor acht personen. Maar de opbrengst blijft grillig onvoorspelbaar.

Jan meent dat we dat moeten accepteren, dit jaar moesten de aardappelen erg vroeg gerooid worden vanwege fytophtora.

Onze gezondheid brengt hij ter sprake, dat is een groot goed, en voeding is een zaak van persoonlijke verantwoordelijkheid.

 

Opscheppen maar!

Opscheppen maar!

Deelnemers aan de maaltijd bestuderen de heilige boontjes.

Deelnemers aan de maaltijd bestuderen de heilige boontjes.

De beide sprekers: Jan Schrijver links en Siem Appel rechts.

De beide sprekers: Jan Schrijver links en Siem Appel rechts.

Discussie met de zaal.

Discussie met de zaal.

Decoratie in de kerk.

Decoratie in de kerk.

Heerlijk eten.

Heerlijk eten.