Het nieuwe geloven

Datum/Tijdstip
20-02-2014
20:00 - 22:00

Lisette Thooft was te gast op donderdag 20 februari bij Hyperion over ‘het nieuwe geloven’. Met 90 mensen hebben we ademloos zitten luisteren naar de huisfilosofe van Happinez. Zeven kenmerken haalde Thooft aan om iets te vertellen over New Age, waaronder: de mens wordt steeds minder gewelddadig. Als je naar vroeger kijkt dan zie je dat mensen zich realiseren dat het leven voorop staat. Ook benadrukte zij dat gevoelens en lichaam mee mogen doen met geloven. Als je voelt dat er ergens een blokkade zit dan moet je dat serieus nemen. Zij noemde het voorbeeld van ‘een brok in de keel’. En dit is allemaal gestoeld op het eerste principe namenlijk dat God in ons  is en liefde is. Haar stelling was dat alle godsdiensten om hetzelfde gaan: de liefde. Voor God, voor onszelf, voor de ander, voor de wereld.

Rudolf Kooiman, uitgenodigd om als eerste te reageren op Thooft, voelt zich juist door het geloof uitgedaagd om de ander te zien. En ook God in de ander te zien.

Rudolf Kooiman           Pauze,theekoffiegesprekken            LisetteThooft

In het tweede gedeelte van de avond toen de ‘zaal’ zich mocht mengen in het gesprek bleek hoe verschillend mensen daarover dachten. Mevrouw Netty Zander zei: ‘ik vind dat het liefdesgebod van de Bijbel het nog altijd mooi formuleert: ‘Heb je naaste lief zoals jezelf’’

Veel belangstelling in het Witte Kerkjekopie

75% van de aanwezigen hebben een evaluatieformulier ingevuld. Het gemiddelde cijfer was een 8,1. Ik denk dat we op een inhoudelijk goede avond terug kunnen kijken. En we waren heel blij met een opkomst van bijna 100 mensen.