Het roer om

Datum/Tijdstip
25-11-2014
20:00 - 22:00

Er waren ongeveer 45 belangstellenden.
Het was een inspirerende avond met een verhaal van Fred Deen die zijn vrouw op jonge leeftijd verloor en met jonge kinderen achterbleef. Mede daardoor voelde hij de roeping om een studie theologie te gaan doen en uiteindelijk priester te worden.
En het verhaal van Ada Loos die samen met haar man Siem een schildersbedrijf had en door een sabbatical te nemen uiteindelijk het besluit nam om een hele andere richting in te slaan en een wijngaard met restaurant te beginnen.
Voor de één was het een roeping en voor de ander een eigen keus. Mooie verhalen en iedereen zat aandachtig te luisteren.
Na de pauze was er gelegenheid om vragen te stellen en het werd duidelijk dat er heel veel mensen zijn die in hun leven een keer het roer om hebben (moeten) gooien.

!cid_B71DB661-26BF-4F5E-AC19-6955C047EC05

Fred Deen en Ada Loos beantwoorden vragen van de aanwezigen.