Het West-Fries: over en uit?

Datum/Tijdstip
12-04-2016
20:00 - 22:00

Het West-Fries: over en uit?

 

Op deze avond over de teloorgang van het West-Friese dialect waren de sprekers Jaap Meester, Sjaak Steltenpool en Henk Kok.

Begonnen werd met een liedje als introductie, gezongen door Sjaak: Praat je moerstaal. De tekst werd geprojecteerd dus de talrijke aanwezigen konden het goed volgen en eventueel meezingen.

Daarna was het woord aan Jaap Meester. Onder de noemer ‘Teugen de wind in’ vertelde hij over het behoud van het West-Fries. Dat gebeurt op talloze manieren, Jaap somde er een indrukwekkend aantal op. Behoud is ook de doelstelling van de stichting Creatief Westfries, waarvan hij voorzitter is.

Het dialect is anno 2016 niet meer zozeer de spreektaal van alle West-Friezen, maar wordt des te meer gebruikt op andere manieren: cabaret, liedjes, boeken, teksten op huizen e.d., columns in dorpskranten, voorstellingen etc.

Vervolgens gaf Henk Kok een meer wetenschappelijke benadering van het West-Fries. Hij hield een gedegen verhaal, onder meer over het regiolect, de beïnvloeding West-Fries-Nederlands en omgekeerd en dialectnivellering. Ook ging hij in op de situatie bij andere dialecten in Nederland en Vlaanderen.

Na telefonische interviews met zes leerkrachten van dorpsbasisscholen kwam hij tot de conclusie dat kinderen geen dialectwoorden gebruiken, in ieder geval niet op school.

Tot slot pleitte hij voor een WTI, een Westfries Taal Instituut. Een adviserende organisatie waar mensen terecht kunnen met vragen over het dialect en de spelling ervan.

Na de pauze volgde een ontspannen gedeelte onder leiding van Sjaak Steltenpool met als thema ‘Dialect als vermaak’. Hij schotelde het publiek quizvragen voor en zong het lied De leste boer.

Na discussie met de zaal werd afgesloten met het gezamenlijk zingen van Typisch Westfries.

 

Tijdens het eerste deel van de avond werden opnames gemaakt door rtvnh.

De uitzending daarvan volgde de dag erna in een kort item.

Ook werd aan Jaap Meester gevraagd of hij West-Friese woorden kon noemen voor een quiz.

Volle zaal

Volle zaal

Jaap Meester

Jaap Meester

Henk Kok met voor hem de Westfriese vlag.

Henk Kok met voor hem de Westfriese vlag.

Sjaak Steltenpool

Sjaak Steltenpool

Het lied Typisch Westfries

Het lied Typisch Westfries

De zaal zingt mee.

De zaal zingt mee.