Hoe red je de stolp?

Datum/Tijdstip
18-10-2018
20:00 - 22:00

Hoe red je de stolp?

 

Op donderdagavond 18 oktober vond  de eerste Hyperion-avond van het nieuwe seizoen plaats. Deze bijeenkomst trok ongeveer 85 belangstellenden.

Het eerste half jaar van 2018 werd campagne gevoerd voor de stolp onder de slogan: Red de stolp.

Deze avond kreeg het motto: hoe red je de stolp? Want hoe doe je dat, een stolp redden?

In Benningbroek en Sijbekarspel bleken nog ongeveer 75 stolpboerderijen te staan. Lou Klaver had ze merendeels op de foto gezet en de presentatie van die beelden vormde de opmaat voor de avond.

Na de opening door Ina Broekhuizen met het gedicht ‘Stolp’ was het woord aan Dieuwertje Duyn van de Archeologische Dienst West-Friesland. Zij ging in op de bouwvorm van de stolp en de ontwikkeling daarvan. Door middel van jaarringonderzoek kunnen de vierkantspalen worden gedateerd. Vaak blijkt dan dat het vierkant veel ouder is dan de buitenkant van de boerderij doet vermoeden.

Anneke Zandt, bestuurslid van de Boerderijenstichting, op de rol van stolpeigenaren. Als voorbeeld noemde ze de Stolpencommunity Vierkantdelers bedoeld voor stolpbewoners, stolpliefhebbers en professionals. Het is een online platform van eigenaren met als doel ervaringen en kennis te delen, bijvoorbeeld wat betreft aannemers en rietdekkers en het aanvragen van vergunningen.

Na de pauze kwamen drie stolpeigenaren uit Sijbekarspel en Benningbroek kwamen aan het woord: Sam Vlaar, Lou Klaver en Margreet Huibers. Zij deden uit de doeken hoe zij hun stolp redden en behouden.

Voornaamste punten waren: onderhoud plegen, ieder jaar wel wat (er werd een bedrag van € 10.000 per jaar genoemd), investeren in dak en schoorsteen, geld hebben en hard werken, goed bedenken wat je wilt met je boerderij, je kunt de bedrijfsruimte ook deels intact laten, denk ook aan de omgeving (straat, verkeer, waterpeil), heb aandacht voor het erf, dat hoort bij het totaal, zoek een betrokken aannemer.

En tenslotte: je moet hart hebben voor een stolp.

Daarna was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de sprekers. Er waren onder meer vragen over het kleurgebruik, over de West-Friese stolp met de darsdeuren aan de weg (waarom is dat?) en over ronde en vierkante schoorstenen.

Sam Vlaar

Lou Klaver

Margreet Huibers

De betrokkenen van deze avond, v.l.n.r. Ton en Margreet Huibers, Dieuwertje Duijn, Anneke Zandt, Sam Vlaar en Lou Klaver