Je hebt dorp nodig om een kind groot te brengen

Datum/Tijdstip
21-03-2013
20:00 - 22:00

Opvoeden in de 21 eeeuw

Hans van der Ham uit Benningbroek, leerkracht op de Vrije School in Waterland, geeft zijn visie op opvoeden in deze tijd. Jos Cozijn, directeur van basisschool De Kraaienboom in Benningbroek, licht de uitgangspunten van de school toe. De kinderen van Judith Singelenberg zitten op de basisschool en op het voortgezet onderwijs. Zij staat midden in de praktijk van het opvoeden. Naast luisteren naar meningen is er ruimte voor vragen en gesprek.