Klimaatverandering – Sijbekarspel

Datum/Tijdstip
15-11-2016
20:00 - 22:00

Klimaatverandering : wel of niet

Drie sprekers deze avond:  Ton van Weel (oud leraar sociale geografie) , Pieter Jan Duineveld (oplossingen in duurzaamheid) en Marcel Crok  (wetenschapsjournalist). Een goed bezette avond met circa zestig personen.

De  eerste spreker Ton van Weel  vertelde vanuit zijn vak als aardrijkskunde  leraar over de manieren waarop de aarde kan opwarmen. En waar warmt de aarde op. Kijkend naar het verleden zijn er altijd aanzienlijke verschillen in temperatuur geweest. Denk aan de ijstijd .

De tweede spreker Pieter Jan Duineveld had een ander raakvlak en vertelde over duurzaamheid van zijn energieneutrale woning. Met zonnepanelen op het dak voor de stroomvoorziening en met een warmtepomp voor de verwarming en voor  warmwater (met een ketel voor opslag van warm water). Er wordt warmte uit de grond gehaald. Zo kun je bijna volledig zelfvoorzienend zijn. Na circa twaalf jaar heb je de investering terug verdiend.

De derde spreker Marcel Crok had een krachtig tegengeluid. Hij nam stelling tegen de onderzoeken die zeggen dat de aarde opwarmt door uitstoot van CO2 of anders gezegd  het broeikaseffect. Volgens berekeningsmodellen opgesteld door wetenschappers in vele landen zou de aarde opwarmen door CO2 uitstoot. Volgens Marcel worden deze modellen bewust aangehouden. Maar uit metingen die nu gedaan worden, blijkt dat het veel minder snel gaat dan in de berekeningsmodellen is voorspeld . Nog veel andere zaken spelen een rol. Die bespreekt Marcel Crok in zijn boek met als titel: Een koele  blik op een verhit debat .

Al  met  al  een zeer geslaagde avond met na de pauze veel interessante en diverse vragen, die goed beantwoord werden  door de sprekers .

Goede Belangstelling

Goede belangstelling

Erna Peereboom met de drie sprekers

Erna Peereboom met de drie sprekers

Ton van Weel

Ton van Weel

Gerard laan loopt rond met de microfoon en geef vragenstellers het woord

Gerard Laan loopt rond met de microfoon en geef vragenstellers het woord

Pieter Jan Duineveld

Pieter Jan Duineveld

De drie sprekers Ton van Weel, Pieter jan Duineveld en Marcel Crok

De drie sprekers Ton van Weel, Pieter Jan Duineveld en Marcel Crok

Er werd gesproken aan de hand van een duidelijke en soms humoristische presentatie

Er werd gesproken aan de hand van een duidelijke en soms humoristische presentatie