Op studie – Sijbekarspel

Datum/Tijdstip
19-10-2016
20:00 - 22:00

Op studie

 

Vier sprekers deze avond: Gerard Weel (geboren in Onderdijk), Jaap Kool en Henk Pronk (beide geboren in Sijbekarspel) en Jac Vlaar (geboren in Benningbroek). Zij gingen alle vier in de jaren vijftig van de vorige eeuw naar een seminarie.

 

Een seminarie of seminarium is een inrichting voor de opleiding van geestelijken. In de Katholieke Kerk is dit meestal in de vorm van een internaat onder leiding van een rector.

Het idee van een seminarie stamt uit de zestiende eeuw en was deel van de contrareformatie. De term stamt van het Latijnse woord seminarium, dat kweekschool betekent. Het Concilie van Trente schreef in die zestiende eeuw de oprichting voor van seminaries in elk bisdom.

In de jaren zestig hebben de Nederlandse bisschoppen en de priesterordes hun in totaal ongeveer vijftig seminaries gesloten.

De teruggang werd in de jaren vijftig al ingezet.

Gerard Weel ging begin jaren vijftig op studie. Hij vertelde dat er van de 37 studiegenoten 17 priester gewijd werden waarvan er nog vijf in het ambt zijn.

Jaap Kool ging eind jaren vijftig naar het seminarie. Van de zestig leerlingen werd er één priester.

 

Vier mannen die als 12-jarige ‘op studie’ gingen, naar een seminarie, ver weg van Westfriesland.

Vier mannen die zomaar op een avond, in een protestants kerkje, vertellen over deze tijd die hun puberteit kleurde.

Vier mannen die in hun geheugen doken, die emoties opdiepten, die probeerden de balans op te maken, die getuigen van betrokkenheid en van onbegrip, van dankbaarheid en schuldgevoel.

Vier mannen die zorgvuldig hun verhaal laten horen, gedegen voorbereid, voorzien van prachtig beeldmateriaal.

Vier mannen die spreken voor een aandachtig gehoor van mensen die geboeid luisteren en meeleven.

Vier mannen die een tijdsbeeld schetsen, een schilderij inkleuren van ongekende, maar vergane, glorie van het rijke roomse leven.

Vier mannen die de laatsten waren, die de deur dichtdeden, die de teloorgang meemaakten.

Vier mannen die diep gingen en hoog stegen.

Zomaar in dat kleine kerkje in die donkere avond.

Vier mannen die daar licht brachten met hun aangrijpende levensverhaal.

de aanwezigen luisteren met aandacht

de aanwezigen luisteren met aandacht

Jaap Kool vertelt zijn verhaal

Jaap Kool vertelt zijn verhaal

Ina Broekhuizen in gesprek

Ina Broekhuizen in gesprek

Henk pronk leest zijn verhaal

Henk pronk leest zijn verhaal

Gerard weel vertelt

Gerard weel vertelt

de vier-sprekers-zitten-klaar-om-vragen-te-beantwoorden-v-l-n-r-jac-vlaar-jaap-kool-henk-pronk-en-gerard-weel

de vier sprekers zitten klaar om vragen te beantwoorden vlnr jac vlaar jaap kool henk pronk en gerard weel

de sprekers worden hartelijk bedankt

de sprekers worden hartelijk bedankt