Passie voor politiek

Datum/Tijdstip
18-02-2016
20:00 - 22:00

Passie voor politiek

Weloverwogen vertelden de drie sprekers van deze avond over hun beweegredenen om ‘in de politiek’ te stappen, hoe die passie zich ontwikkelde en wat de politiek voor hen betekent, wat het hun brengt en wat het hun kost.

De aanwezigen luisterden geboeid naar de verhalen van de jonge politici Tom Beuker en Yannick Nijsingh en naar de door de politieke wol geverfde Theo van Eijk.

Ze gingen ieder vanuit eigen invalshoek in op de gang van zaken in de plaatselijke politiek: wat zijn daar de valkuilen, wat kan jouw inbreng zijn, hoe ga je om met het contact met de burgers.

Na de pauze ontsponnen zich interessante discussies. Juist ook over dat moeizame contact met ‘het veld’, over het systeem van een overheidsorganisatie (is dat te doorbreken?), over trage besluitvorming en ‘ieder die z’n zegje wil doen’. Theo van Eijk kwam met heldere praktijkvoorbeelden van een andere aanpak (vergaderen op locatie, met bezwaarmakers om tafel gaan bij hen thuis).

Aardig was de vraag uit het publiek naar hun idealen en naar hun voorbeeld.

Iets betekenen voor de samenleving was de rode draad in de antwoorden. Als voorbeelden werden genoemd: Joop den Uyl, koningin Beatrix en Nelson Mandela.

Over politiek raak je niet uitgesproken, in De Roode Leeuw werd daarom nog lang nagepraat.

Beantwoorden van vragen uit het publiek

Beantwoorden van vragen uit het publiek

Yannick Nijsingh

Yannick Nijsingh

Tom Beuker

Tom Beuker

Theo van Eijk

Theo van Eijk