Van Ruilverkaveling tot Landinrichting in West-Friesland

Datum/Tijdstip
19-03-2014
20:00 - 22:00

In het kader van de ontstaan van het Westfriese landschap sprak regioarcheologe Carla Soonius in 2013 over de opbouw van de bodem  behandeld. Op 19 maart 2014 werd de invloed van de ruilverkaveling op het landschap besproken.De sprekers waren Tjalling James (projectleider ruilverkaveling Grootslag) en Cor van Dolder ( vice voorzitter ruilverkaveling de Gouwe).

Tjalling James schetste de geschiedenis van de ruilverkavelingen. De overheid nam na de oorlog het initiatief om de voedselproductie te vergroten. Hiervoor moesten de omstandigheden verbeterd worden. Door middel van een ruilverkaveling werden de verspreid liggende gronden dichter bij de bedrijven gebracht. De voorbereiding voor een ruilverkaveling was een lang en gecompliceerd proces. Daarna werden de plannen voorgelegd aan de grondeigenaren en grondgebruikers die voor of tegen konden stemmen. De geschiedenis van de ruilverkavelingen begon al ver voor de oorlog en evolueerde met de tijd. Zo is er in de laatste ruilverkaveling van De Gouw veel meer oog voor natuur en recreatie.

Cor van Dolder ging in op deze landinrichting. Hij lardeerde zijn levendige verhaal met praktijkvoorbeelden.

Een interessante avond waarbij de beide sprekers in woord en beeld lieten zien hoe het hele proces in zijn werk ging.

 

TjallingJames

 

Lage Hoek-Molen De Vier Winden                     L'broekerweel  waterberging Kadijk