Samen vormgeven aan bezinning: traditie en toekomst

Datum/Tijdstip
18-04-2018
20:00 - 22:00

Op deze avond stonden we als eerste stil bij onze eigen geloofstraditie. Aan de hand van de vraag ‘wat bracht jou hier?’ gingen alle aanwezigen in kleine groepjes in gesprek over de reden van hun komst naar deze avond. En bespraken zij in welke geloofstraditie zij zijn opgevoed.

Theoloog Marcel Elsenaar schetste vervolgens de geschiedenis van zijn eigen geloofsleven en een aantal elementen in de rooms-katholieke kerk zoals die vroeger vorm kregen. Ook vertelde hij aan de hand van voorbeelden over nieuwe vormen die ontstaan en hoe mensen bezig zijn met zingeving en geloven.

Dominee Peter van Ankeren, predikant bij Het Vierkant, gaf als tweede een inkijkje in de wijze waarop hij de christelijke geloofstraditie heeft ervaren en wat belangrijke momenten voor hem waren. Daarnaast vertelde hij over de nieuwe manieren van ‘samen kerk zijn’ in zijn gemeente. Hij beschreef o.a. het ‘walking-diner’ en de ‘top 2000 viering’.

Nieuwe manieren die nodig zijn omdat de samenleving verandert en daarmee ook de wijze waarop mensen op zoek zijn naar zingeving.

Na de pauze gingen de aanwezigen opnieuw in gesprek met elkaar.

Verdeeld over een aantal groepjes werd een gesprek gevoerd over de vraag: Mijn geloofsbeleving, mijn zoeken naar zingeving. Hoe was dat, en hoe is dat nu?

Na afloop deelde ieder groepje iets over de inhoud van het gesprek. Veelvuldig werd verteld over wat geloven en samen kerk zijn, de groepsleden oplevert. Aspecten die genoemd werden zijn o.a.: kracht, vertrouwen, dienstbaarheid. Ook werd een groepje zich bewust van de grote invloed die het heeft op je leven, wanneer je van huis uit ‘iets meekrijgt rond kerk en geloven’. Het groepje omschreef het als: ‘Je leeft vanuit de basis die je meekreeg’.

Het werd een inspirerende avond met ruimte voor verdieping en gesprek.

 

 

Marcel Elsenaar vertelt over zijn ervaringen met geloofsbezinning.

Thea Beentjes formuleert een aantal vragen waarover vervolgens in groepjes wordt gesproken.

Thea bedankt de beide sprekers, links Marcel Elsenaar en rechts Peter van Ankeren.