Vrouw en islam – Benningbroek

Datum/Tijdstip
22-03-2017
20:00 - 22:00

Twee jonge vrouwen vertellen wat de islam voor hen betekent en hoe het is om herkenbaar als moslima in onze maatschappij te functioneren. In Hoorn, waar ze allebei wonen, en Amsterdam, waar ze studeren. Hoe hun ontwikkeling was naar deze geloofsovertuiging. Ze kennen elkaar nog niet, hun achtergrond is heel verschillend.

De eerste spreekster, Jarka van de Krol groeide op in een niet-gelovig gezin en kwam als 14-jarige in aanraking met kennis over de islam door klasgenoten met een Marokkaanse achtergrond. Dat leidde met enige tussenpozen tot meer actieve belangstelling en haar bekering tot islam toen ze 19 jaar oud was. Inmiddels is dat vijf jaar geleden, sinds vorige zomer draagt ze geen hoofddoek, maar ze heeft die ervaring wel. Ze werd bijvoorbeeld vanwege die hoofddoek ooit afgewezen voor een zaterdagbaan als caissière bij een supermarkt in Hoorn. Jarka zegt: ‘De islam past echt bij mij.’ Ze voelt zich prettig bij de structuur die het geloof aan haar dagelijks leven geeft.

Sédèf Özdemir is geboren en getogen in Hoorn. Zij heeft wel een ‘migratie-achtergrond’, haar grootvader kwam voor werk naar Nederland. Ze ging naar een rooms-katholieke basisschool, zaterdags naar voetballen en zondags naar koran-les in de moskee. Sinds ze naar de middelbare school gaat, draagt ze een hoofddoek. Het is haar eigen keuze.

Henri Frölich gaf inleidend een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de islam ten opzichte van joden- en christendom. Hij schetste ook hoe moeilijk het is om een beeld te krijgen van het geloof van iemand die zich, bij wijze van voorbeeld, christen noemt op een datingsite. Als je zou proberen met een zoekprogramma een indruk te krijgen van een christelijke geloofsovertuiging vind je de meest bizarre feiten, die niets met het leven en de opvattingen van hedendaagse gelovigen te maken hebben!

De vragen van het publiek na de pauze waren niet altijd te beantwoorden door de sprekers. Islam wordt door veel mensen in verband gebracht met geweld, en alle informatie die de weken voor de verkiezingen via krant en televisie tot ons kwam heeft dat beeld niet genuanceerd. Toch was er goed gesprek mogelijk en uiteindelijk ook de bereidheid om naar elkaar te luisteren.

Cees Bakker opent de avond

Henri Fröhlich houdt een inleiding over jodendom, christendom en islam

Sédèf vertelt over haar geloof

Discussie met de sprekers, v.l.n.r.: Sédèf, Henri en Jarka.