Watersnood in Westfriesland?

Datum/Tijdstip
23-11-2017
20:00 - 22:00

Met Rob Veenman, hoogheemraad en loco-dijkgraaf van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Robert Hössen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Robert Hössen is Expert Crisisbeheersing.

Wat is de invloed van de stijging van de zeespiegel voor onze regio? Bestaat de kans dat Westfriesland onder water komt te staan? En vooral: wat wordt er gedaan om dat te voorkomen? En als het gebeurt, wat moeten we dan doen en wat kunnen we van deze instanties verwachten?