Watersnood in Westfriesland?

Datum/Tijdstip
23-11-2017
20:00 - 22:00

Verslag van donderdag 23 november 2017

 

Aanleiding tot dit onderwerp voor deze avond was de vorig jaar vertoonde tv-dramaserie ‘Als de dijken breken’. We vroegen ons het volgende af:

– wat is de invloed van de stijging van de zeespiegel op onze regio en bestaat de kans dat Westfriesland onder water komt te staan?

– wat wordt er gedaan om dat te voorkomen, en als dat niet lukt: van wie kunnen we hulp verwachten, kunnen we zelf ook actie ondernemen of voorzorgsmaatregelen treffen?

 

Om deze vragen beantwoorden waren twee sprekers uitgenodigd: Rob Veenman, hoogheemraad en loco-dijkgraaf van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Robert Hössen, Expert Crisisbeheersing bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Rob Veenman gebruikte als inleiding op zijn verhaal een korte film over de effecten van overstroming vanuit Den Helder en vanuit Hoorn op ons gebied. Hij stelde onder meer: ‘Pompen kunnen de grote hoeveelheid water nooit aan. Door aanvoer vanuit de Rijn stroomt er twaalf tot achttienduizend kubieke meter water per seconde binnen. De krachtigste pomp die we hebben kan 280 kubieke meter per seconde weer wegpompen.’

Robert Hössen ging in op de gevolgen van een overstroming. ‘Een minimale overstroming van tien centimeter veroorzaakt al veel ellende. Na die overlast is heel veel tijd (maanden!) nodig om de infrastructuur weer in orde te brengen. Het grootste probleem is de combinatie van storm op zee en overlast van de rivieren (Rijn) door regenval.’

Evacuatie is problematisch, je moet je de eerste dagen thuis zelf zien te redden voordat er hulp komt. Ook vee kan niet worden geëvacueerd, noodslachtingen zullen plaats moeten vinden.

 

Na de pauze ontspon zich een geanimeerde discussie waaruit bleek dat het onderwerp veel indruk op de aanwezigen had gemaakt.  Men heeft het als waardevolle informatie ervaren en er was stof genoeg om over na te denken.

 

De druk bezochte avond (ruim 80 aanwezigen) werd afgesloten met een korte film gemaakt door Lou Klaver: Wateroverlast in Westfriesland. De opnames werden twintig jaar geleden nog vóór de laatste ruilverkaveling. Beelden op De Gouw (eind Sijbekarspel) en aan de Broerdijk bij Abbekerk. De sloten liepen over, weilanden verdwenen onder water, de maïs spoelde bijna de grond uit.

 

 

 

 

Rob Veenman

Robert Hössen

De beide sprekers beantwoorden vragen van de aanwezigen

Drukbezochte bijeenkomst

Lou Klaver vertelt het een en ander bij de film die hij maakte