Zand tegen zee

Datum/Tijdstip
16-04-2015
20:00 - 22:00

Interessante avond over de teruggang van de Noordzeekust

Een helder en duidelijk verhaal hield Diederik Aten, historicus van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, op donderdagavond 16 april. Hij vertelde, voor een zeer aandachtig publiek, over de kusterosie door de eeuwen heen.

In het kader van het nieuwe Deltaplan heeft het Hoogheemraadschap in 2014 de ‘zwakke schakel’ in de kustverdediging de Hondsbossche Zeewering voorzien van vijf kilometer duin en strand. Een gigantisch werk dat dagelijks vele toeschouwers trok en nog steeds trekt.

Bij Camperduin en Petten worden nieuwe hoge duinen en strandopgangen gerealiseerd. Eind maart is het strand tussen Petten  en St Maartenszee weer vrijgegeven voor wandelaars.

‘Met de versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering is de Hollandse kust weer veilig.’ Dat verklaarde minister Schultz van Haegen bij de afronding van de laatste ‘zwakke schakel’. Binnen een jaar is hier ruim 400 voetbalvelden aan nieuw land gecreëerd.

Maar, stelde Diederik Aten, de huidige problemen met de kust zijn ‘oud nieuws’. De kustlijn is de afgelopen eeuwen met ettelijke kilometers achteruit gegaan. De Hondsbossche Zeewering blijkt al zes eeuwen een ‘zwakke schakel’. Bij deze dijk zijn alle mogelijke vormen van kustverdediging toegepast. Steeds opnieuw stond men hier voor de vraag: hoe verder?

Het maken van een stevige dijk met harde basaltkeien bleek ten slotte de oplossing. Die dijk is nu echter grotendeels onder het zand verdwenen. Een nieuwe ‘zachte’ kustlijn van strand en duinen, zoals eeuwen geleden ook diverse malen werd aangelegd, moet soelaas bieden tegen de oprukkende zee en het dalende land.

Mooie beelden van oude kaarten en tekeningen van de dorpen Petten en Egmond verduidelijkten de verhalen van Diederik.

 

Margreet Glas had een kunstwerk gemaakt van bloemen, een oude peilschaal van de Vier Noorder Koggen en ‘plassen’ van folie op de vloer. Zij zocht uit hoe hoog het water deze avond zou staan als er geen dijken zouden zijn. We zouden dan in het kerkje op de terp wel droog zitten, misschien met enkele plassen op de vloer. Maar diezelfde middag zou er, bij hoog water, zeker 50 centimeter water in de kerk staan. De hoge ligging van het Witte Kerkje was dan niet afdoende voor ‘droge biene’.

IMG_5571

Diederik Aten vertelt een boeiend verhaal.

 

Kunstwerk met oude peilschaal van De Vier Noorder Koggen, op de grond plassen van folie.

Kunstwerk met oude peilschaal van De Vier Noorder Koggen, op de grond plassen van folie.

Genoeg stof tot praten in de pauze.

Genoeg stof tot praten in de pauze.