Vrienden / Vrijwilligers

Wilt u Vriend van Hyperion worden, dan kunt u een bijdrage storten op rekeningnummer NL 09 RABO 017 06 92 442 ten name van Stichting Hyperion, Benningbroek.

Voor de organisatie van de activiteiten zijn veel vrijwilligers nodig. Denk hierbij aan: kerkruimte inrichten, koffie/thee zetten, bezoekers ontvangen, opruimen en dergelijke.

Wilt u meehelpen? Van harte welkom!

Meldt u aan via Colofon/Contact.